Zobacz jak łatwo zyskać premie 150 zł

Nawet 1350 zł na start dla nowych klientów!

 

Dostępne do: 19/06/2021 – limit 6000 zgłoszeń

Dla osób które nie posiadały: Citi Handlowy Konto osobiste od 31/12/2019. Dodatkowo: wykluczeni są także współposiadacze konta. jeśli posiadasz kartę kredytową – możesz skorzystać z promocji.

Jeżeli zamknąłeś swoje konto wcześniej możesz wziąć udział w promocji.

Zadanie w skrócie: Do końca 1 miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta zapewnij wpływ na konto min. 100 zł oraz zaloguj się do aplikacji mobilnej, a do końca drugiego miesiąca: zapewnij wpłatę z tytułu wynagrodzenia na kwotę min. 2000 zł lub wykonaj za pomocą Citi Kantor zlecenie walutowe na łączną kwotę min. 2000 zł, w ciągu trzeciego miesiąca: wykonaj transakcje bezgotówkowe za pomocą Google Pay/Apple Pay na min. 100 zł.

Zadania do wykonania:

  • 1. Zarejestruj się na specjalnej stronie promocji i zawrzyj umowę z bankiem

 od 24/03/2021 do 19/06/2021

 Podpowiedź: Wypełnij wniosek na specjalnej stronie promocji oraz zawrzyj umowę z bankiem, która przyczyni się do otwarcia konta z kartą. Konto otwórz metodą na selfie (weryfikacja biometryczna). W innym wypadku utracisz możliwość otrzymania nagrody. Jeżeli podczas rejestracji wystąpią problemy to możesz skontaktować się telefonicznie i nagroda nadal zostanie uwzględniona.

  • 2. Zaakceptuj regulamin promocji

 okres pokaże się w trakcie wykonywania

 Podpowiedź: Otrzymasz kod SMS za pomocą, którego zaakceptuj regulamin promocji.

  • 3. Zapewnij wpływ na konto min. 100 zł

 okres pokaże się w trakcie wykonywania

 Podpowiedź: Wpłata musi pochodzić z innego banku niż Citi Handlowy.

  • 4. Zaloguj się min. raz do aplikacji mobilnej

 okres pokaże się w trakcie wykonywania

  • 5. Zapewnij wpływ min. 2000 zł z tytułu wynagrodzenia lub wykonaj zlecenie walutowe na łączną kwotę min. 2000 zł

 okres pokaże się w trakcie wykonywania

 Podpowiedź: Wpłata nie może pochodzić od klientów indywidualnych Citi Banku. Pod pojęciem wynagrodzenie bank rozumie: wynagrodzenie z umowy o pracę/umowy o dzieło, stypendium, świadczenie z programu Rodzina 500+ lub innego świadczenia rodzinnego, emerytura/renta. Jeśli chodzi o zlecenie walutowe, to jest to zmiana waluty posiadanej na Twoim koncie na walutę docelową po aktualnym kursie.

  • 6. Wykonaj transakcje bezgotówkowe za pomocą Google Pay/Apple Pay na min. 100 zł

 okres pokaże się w trakcie wykonywania

 Podpowiedź: Transakcje dokonaj w punkcie handlowo-usługowym, w Internecie lub stacjonarnie.

  • 7. Potwierdź otrzymanie nagrody 150 zł+

 okres pokaże się w trakcie wykonywania

 Podpowiedź: Pierwszą nagrodę, tj. kody do InPost otrzymasz za otwarcie rachunku i wyrażenie zgód marketingowych. Druga nagrodą, 50 zł – za kroki 3-4, kolejne 50 zł za krok 5 oraz ostatnią kwotę – 50 zł za krok 6.

  • 8. Potwierdź czy i kiedy zamykasz konto

 nieograniczono

 Podpowiedź: Nie zamykaj konta, dopóki nie otrzymasz wszystkich nagród.

Dodaj zadanie i zobacz czas w którym musisz wykonać dane zadanie oraz zarządzaj zadaniami.

Dodatkowy Opis

Jeśli nie wykonasz jakiegoś zadania nie zwalnia Cię to z otrzymania nagrody w innych miesiącach.

Otrzymane kody, na bezpłatne przesyłki InPost, będą ważne do 30 października 2021 r. i można je zrealizować na szybkie nadania.

Premia dodatkowa

Jeśli chcesz pomnożyć swoją premię, wystarczy otworzyć kartę kredytową w Citi Handlowy.

Po otwarciu rachunku przez cztery kolejne miesiące następujące po miesiącu otrzymania karty, należy aktywnie z niej korzystać.

Bank wówczas będzie zwracał 1% wydatków, co daje maksymalne 25 zł miesięcznie.

Ta promocja skierowana jest do 1000 osób, które jako pierwsze wyrażą chęć i złożą wniosek o kartę kredytową.

Premia zwolniona z podatku.

Opłaty przy wykonywaniu zadania: 0 zł za prowadzenia konta i 0 zł za kartę.